Våra TjänsterVi gör det du avskyr så att du kan utveckla det du älskar.

Du startade förmodligen inte din verksamhet av kärlek till bokföring, löneadministration och skatt. Dessa oundvikliga tidsslukare kommer lätt i vägen för utvecklingen av ditt företag.

Vi  kompletterar traditionella bokföringstjänster med den nya tidens affärsredovisning. Med det menas att vi skräddarsyr vårt erbjudande efter hur tätt du vill följa och påverka din bokföring i realtid.

Välkommen att ta ditt företagande till nästa nivå.
I Melitea löneservice får du hjälp med allt. Lönespecifikationer, semesterberäkningar, skattedeklarationer, kontrolluppgifter, rapportering till FORA,  arbetsgivarintyg och statistikrapportering.

Du får också ett bollplank när arbetsrättsliga frågor dyker upp.

Vi kan också regelverket kring traktamenten, förmåner, resor i tjänsten och mycket mer... 
Årsredovisning och deklaration är kvitton på att din verksamhet bär sig, kvitton på att du gör rätt saker.

I deklarationen bestäms ditt företags skatter, genom årsredovisningen bestämmer omvärlden vilket förtroende de har för dina affärer.
Vi tänker åt dig! Oftast innan det är försent. Vi analyserar din och ditt företags skattesituation. Har du möjlighet till aktieutdelning, har du sålt fastighet, har du avyttrat eller förvärvat ditt företag under året?
Ska du köpa, sälja, eller bilda bolag föreslår vi att du börjar med att boka ett inledande möte, en företagsaffär eller bolagsbildning börjar alltid med en grundläggande analys.